قلع و قمع 10هزارمتر از اراضی کشاورزی طی 2ماه گذشته در شهرستان صومعه سرا

  • برای پیشرفت باید به نیروهای جوان و متخصص اعتماد کرد/ راهکار حفظ استقلال اقتصادی، اقتصاد مقاومتی است
  • تاریخ خبر : یکشنبه ۲۷ مرداد ۹۲ - ۰:۱۵

    کد خبر : 13974

    قلع و قمع ۱۰هزارمتر از اراضی کشاورزی طی ۲ماه گذشته در شهرستان صومعه سرا

    احمد پادیاب مدیرجهادکشاورزی صومعه سراگفت:طی دوماه گذشته سال جاری ۱۰هزارمترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان که درآن تغییرکاربری صورت گرفته …

    احمد پادیاب مدیرجهادکشاورزی صومعه سراگفت:طی دوماه گذشته سال جاری ۱۰هزارمترمربع از اراضی کشاورزی این شهرستان که درآن تغییرکاربری صورت گرفته بودبا حکم دادستان قلع وقمع شد.

    احمدپادیاب گفت:چهارنفر دراین یک هکتاراراضی کشاورزی به صورت غیرقانونی وغیرمجاز بنااحداث کرده بودند.

     وی افزود:ازحمایت وهمکاری رئیس دادگستری،دادستان ونیروی انتظامی شهرستان صو معه سرادراین باره تقدیروتشکردارم.

    پادیاب درادامه احداث بنا،برداشت یاافزایش شن وماسه و دیواره سازی که مانع ازبهره برداری واستمرارکشاورزی دراراضی زراعی وباغها شودرا اقدامات غیرقانونی تغییرکاربری برشمردوگفت:اگراین اقدامات توسط کارشناس اموراراضی مدیریت جهادکشاورزی صومعه سرا تغییرکاربری محسوب شودغیرمجازاست.

    وی اضافه کرد:مدیریت جهادکشاورزی صومعه سرا باافرادی که به صورت غیرقانونی تغییرکاربری دهند برخورد قانونی به عمل می آورد.

    پادیاب یادآورشد:کسانی که قصد احداث بنای مسکونی وایجاد عملیات خاک برداری و تاسیسات دارند باید با درخواست کتبی ازمدیریت جهاد کشاورزی  و مجوز از کمیسیون تبصره یک وماده یک وتبصره چهاراقدام نمایند.

    وی خاطرنشان ساخت:مدیریت جهادکشاورزی شهرستان صومعه سرااین اطمینان را به  افرادی که قصداحداث بنا واجرای پروژه را دارند می دهد اگر براساس قانون و با مراجعه به این مدیریت وارئه درخواست اقدام نمایند همکاری لازم رابا آنان داشته باشد.


    مائده فلاحتکار ضیابری

    کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
    Desgined & Programmed by AmirHz.ir