75درصد ازروستاهای این شهرستان دارای طرح هادی هستند.

 • اکران «خوب، بد، جلف»، «سلام بمبئی»، «گشت ٢» و «مبارک» در صومعه سرا
 • تاریخ خبر : پنج شنبه ۱۸ مهر ۹۲ - ۱۸:۴۲

  کد خبر : 18494

  ۷۵درصد ازروستاهای این شهرستان دارای طرح هادی هستند.

  واران نیوز: رئیس بنیاد مسکن صومعه سراگفت:۷۵درصد ازروستاهای این شهرستان دارای طرح هادی هستند،که تهیه طرح هادی ۲۳روستا نیزدرحال انجام …

  واران نیوز: رئیس بنیاد مسکن صومعه سراگفت:۷۵درصد ازروستاهای این شهرستان دارای طرح هادی هستند،که تهیه طرح هادی ۲۳روستا نیزدرحال انجام است.
  عبدالله محافظت کار اظهارداشت: ازابتدای اجرای طرح هادی تا پایان سال گذشته پنج هزارو ۳۱۵فقره سند مالکیت روستایی درشهرستان صومعه سرا صادرشده که ازاین تعداد ۱۳سند مالکیت روستایی در سال ۹۱صادرشد
  وی افزود: از۱۵۰روستای شهرستان صومعه سرا ۱۰۸روستا دارای طرح هادی هستند که اجرای طرح هادی درروستاهای باقی مانده ازاولویت برنامه های بنیاد مسکن این شهرستان است.
   
  محافظت کارازپرداخت ۶۳میلیاردریال تسهیلات طرح ویژه بهسازی مسکن روستای (مقاوم سازی)درشهرستان صومعه سرا درسال جاری خبردادوگفت:این تسهیلات با کارمزد ۵ درصد برای ساخت ۵۰۴ واحد مسکونی اختصاص یافت که به هرمتقاضی ۱۲۵میلیون ریال پرداخت می شود.
  وی ادامه داد:دراین راستا تاکنون ۶۳درصد معرفی به بانک،۲۳درصد انعقاد قراردادو۱۴ درصد نیزپایان کارگرفته اند.
  محافظت کاراضافه کرد:این تسهیلات ازسوی چهاربانک ملی،صادرات،کشاورزی وتجارت شهرهای صومعه سرا،گوراب زرمیخ وتولم شهربه متقاضیان درحال پرداخت است.

  رییس بنیادمسکن صومعه سراهمچنین ازپرداخت۱میلیاردو۳۲۰میلیون ریال تسهیلات حوادث مسکونی ازقبیل آتش سوزی،سیل وباد درسال جاری دراین شهرستان خبردادویادآورشد:این تسهیلات باسود ۴درصد به میزان آسیب دیده گی واحدهای مسکونی به متقاضیان درحال پرداخت است.

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
  Desgined & Programmed by AmirHz.pro