اعطای تسهیلات اشتغال صنوبرکاری به 31 نفر در صومعه‌سرا

 • اکران «خوب، بد، جلف»، «سلام بمبئی»، «گشت ٢» و «مبارک» در صومعه سرا
 • تاریخ خبر : پنج شنبه ۲۷ شهریور ۹۳ - ۰:۵۲

  کد خبر : 24713

  اعطای تسهیلات اشتغال صنوبرکاری به ۳۱ نفر در صومعه‌سرا

  رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه‌سرا با بیان اینکه ۳۱ نفر برای دریافت تسهیلات صنوبرکاری برای اشتغال به بانک معرفی شده‌اند، گفت: ۱۱ نفر از انها وام خود را دریافت کرده‌اند.

  ابراهیم فرجی در گفت‌وگو با خبرنگار واران‌نیوز، با بیان اینکه ارائه تسهیلات در راستای صنوبرکاری برای اشتغال سبب ارتقای سطح بهره‌برداری صنوبرکاری می‌شود، اظهار کرد: ﺻﻨﻮﺑﺮ از درﺧﺘﺎن ﺳﺮﯾﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ‌رود ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭼﻮب در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﯽ ۱۰ ﺗﺎ ۱۵ ﺑﺮاﺑﺮ ﭼﻮب ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.
  وی با بیان اینکه به ازای هر هکتار، چهار میلیون تومان تسهیلات به افراد تعلق می‌گیرد، افزود: این تسهیلات از محل کمک‌های فنی و اعتباری سال ۹۲ است.
  رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه‌سرا با اشاره به اینکه ۳۱ نفر برای دریافت تسهیلات صنوبرکاری برای اشتغال به بانک معرفی شده‌اند، گفت: ۱۱ نفر از انها وام خود را دریافت کرده‌اند.
  فرجی با اشاره به اینکه سود تسهیلات ارائه شده چهار در صد است، تصریح کرد: یازده هزار و دویست هکتار صنوبرکاری در صومعه‌سرا دارند که رتبه یک کشوری را در این راستا کسب کرده‌اند.
  وی خاطرنشان کرد: ﺻﻨﻮﺑﺮ دارای ﮔﻮﻧﻪ‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ آب و هواﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﺖ ﺑﻮده و از ﺧﻮد، ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهد.
  رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری صومعه‌سرا تاکید کرد: ﺻﻨﻮﺑﺮﮐﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﺮای بهره ﺑﺮداران، ارز آوری و روﻧﻖ ﺻﻨﺎﯾﻊ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل دارد.
  انتهای‌پیام/

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
  Desgined & Programmed by AmirHz.pro