اگر زمان به عقب برگردد میرزا کوچک خان به سیاه درویشان برنمی گردد !!

 • اکران «خوب، بد، جلف»، «سلام بمبئی»، «گشت ٢» و «مبارک» در صومعه سرا
 • تاریخ خبر : جمعه ۱۴ آذر ۹۳ - ۱۶:۵۶

  کد خبر : 26458

  اگر زمان به عقب برگردد میرزا کوچک خان به سیاه درویشان برنمی گردد !!

  هرساله در یازده آذر مراسمات و برنامه های ویژه ای در کشور بویژه استان گیلان برای روحانی مبارز میرزا کوچک …

  هرساله در یازده آذر مراسمات و برنامه های ویژه ای در کشور بویژه استان گیلان برای روحانی مبارز میرزا کوچک جنگلی گرفته می شود . واگر به خیابان ها ی دیار سرسبز مان بنگریم یا تندیس های از میرزا کوچک می بینیم یا خیابانی به نام سردارجنگل نام گذاری شده است .

  واران نیوز: همایش ها و یادبودها ی که همه و همه هدفشان نشان دادن دشمن ستیزی و اهداف بزرگ   نهضت جنگل دارد . شاید اگر ساعت ها و ماهها هم فیلم نمایش و مقاله کتاب نوشته شود باز گوشه های از رشادت ها و دلاور مردی های جنگلی ها در زمان ظلم و استبداد بیگانگان به مردم کشور مان نشان داده باشد . ظلم و ستمی که در آن زمان به مردم گیلان می شود میرزا و چند تن از یارانش را برآن برمی دارد که در روستای سیاه درویشان تولمات باهم سوگند یاد کنند تا جنبشی عظیم را بنیان نهند .

  سیاه درویشان منطقه ای که به عنوان قدمگاه میرزا پس سال ها معرفی می شود در یازده آذر امسال با تلاش مسوولان در آن یادمانی ساخته و رونمایی می گردد. مراسمی که از شواهد موجود آن می توان فهمید در فرصت زمانی محدود ی به اجرا در آمده است .

  از سخنرانی مسوولان برگزاری این مراسم گرفته تا سخنرانی محقق و پژوهش گر تاریخ گیلان همه و همه چیز باتوجه به هوای سرد به خوبی پیش می رود   حکایتی که ما را به نوشتن این مطلب بر می دارد از اینجا آغاز می شود که گروه کر (همخوانی ) برای اجرای به میدان می آیند گروه پس از ایستادن در روبروی مردم به اجرای می پردازد اجرای که همگان را به تعجب وا می دارد خوب که می نگریم می بینیم مسوولین مشغول صحبت کردن می شوند و یا به زمین می نگرند   برخی به موبایل های خود می نگرند .

  آری صدای حاضران و خانم ها سیاه درویشانی به گوش می رسد که معترض به اجرای گروهی هستند که با چهره ها رنگ و لعاب داده و مانتو های کوتاه و موی سر بر چهره برافروخته حس عمیقی گرفته و مشغول اجرا وهمخوانی سرود هستند .دقیقا در قدمگاه میرزا کوچک ،کسی که غیرت و دفاع از ناموس   را از اهداف خود می دانست .

  سخن پیرزنی که از دیدن این صحنه آه افسوس سر می داد تارو پود وجودم را لرزاند پیرزن می گفت : اگرزمان و تاریخ به عقب برگردد میرزا به سیاه درویشان قدم نخواهد گذاشت . وقتی از او خواستم تا برایم از علت   سخنش بگوید گفت : در زمان میرزا بیگانگان و حکومت رضا خانی نتوانستند حجاب از سر مادران مان برگیرند اما امروز گروه موسیقی با حجاب نامناسب برای میرزا اسوه غیرت و رشادت برنامه اجرا می کند حال به نظرتان اگر زمان تاریخ به عقب برگردد میرزا که امروز چنین صحنه ای را ناظر است به سیاه درویشان برمی گردد .

  مانده بودم در سکوت و مات ومبهوت که چه بگویم دیدم گروه نمایشی وارد صحنه شد و گوشه ای از دفاع میرزا کوچک و یارانش را در مقابل ظلم و ستم دشمنان به مردم نشان داد ند میرزا در مقابل ظلم عصبانی بود و فریاد میزد . باخود گفتم میرزا دیر آمدی اگر ناله پیرزن رامی شنیدی حتما نهضتی دیگر به پا می کردی .

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
  Desgined & Programmed by AmirHz.pro