‏آخرین وضعیت ارتباطات زیرساخت کشور

 • اکران «خوب، بد، جلف»، «سلام بمبئی»، «گشت ٢» و «مبارک» در صومعه سرا
 • تاریخ خبر : دوشنبه ۲۹ تیر ۹۴ - ۸:۰۳

  کد خبر : 34485

  ‏آخرین وضعیت ارتباطات زیرساخت کشور

  شرکت ارتباطات زیرساخت درآغازسال جاری توسعه ظرفیت های شبکه بین شهری وبین الملل رادررأس برنامه های خود قرارداد. برهمین اساس …

  شرکت ارتباطات زیرساخت درآغازسال جاری توسعه ظرفیت های شبکه بین شهری وبین الملل رادررأس برنامه های خود قرارداد. برهمین اساس طی سال ۸۵ ظرفیت سوئیچ های بین شهری ازیک میلیون و۴۰۰ هزارپورت به ۲ میلیون و۴۰۰هزارپورت وشمارکانال های بین شهری ازیک میلیون و۱۰۰ هزارکانال به ۳ میلیون و۳۰۰ هزارکانال افزایش یافت و ظرفیت سوئیچ های بین الملل نیزبه ۲۵ هزارپورت رسید.
  علاوه براین شرکت ارتباطات زیرساخت با ظرفیت سازی لازم امکان صدورخدمات فنی سالانه تا ۳ میلیون پورت، ظرفیت سوئیچ وانتقال رافراهم کرده است. گفتنی است این شرکت طی سال جاری اجرای عملیات نصب وراه اندازی تجهیزات انتقال در۲۴۰ ایستگاه مایکروویوکشور، نصب وراه اندازی تجهیزات مدیریت یکپارچه شبکه سوئیچ وانتقال کشور ، شبکه هوشمندسراسری ، ویدئوکنفرانس تدوین SLA و طرح های دیگری رانیزبرای ارتقای ظرفیت وکیفیت شبکه زیرساخت در دست اجراداشت که دراین گزارش بدان اشاره می شود.
  ● آخرین وضعیت شبکه ملی فیبر نوری کشور
  شرکت ارتباطات زیرساخت هم اکنون با ۳۵ هزارکیلومترشبکه فیبرنوری وبااستفاده از تجهیزات SDH و DWDM امکان برقراری ارتباطات بین شهری وبین الملل هموطنان شامل صوت ، تصویرواینترنت را فراهم می کنداین شبکه هم اکنون با ظرفیت ۱۰۰ هزارE۱ ارتباطات هموطنان را در۳۰ استان و۱۰۱۶ شهرتامین می کند و طول مسیر آن نیز تاانتهای برنامه چهارم توسعه ۱۵۰۰۰ کیلومتر توسعه وظرفیت آن نیزتا ۲۵۰ درصد افزایش می یابد.
  علاوه براین شبکه یادشده هم اکنون باظرفیت ۴STM۱ ۲بین الملل ارتباط اینترنت هموطنان راازدومسیرجنوب وشمال غرب تأمین می کند وبه زودی بانصب تجهیزات ازدومسیرکویت وآذربایجان STM۱۱۶ به این ظرفیت افزوده خواهدشد
  درخصوص وضعیت اتصال شبکه ملی فیبرنوری به کشورهای همسایه باید گفت: هم اکنون ایران باکشورهای همسایه شامل افغانستان ، ترکمنستان،آذربایجان ، ترکیه، کویت، امارات وارمنستان دارای ارتباط مستقیم فیبرنوری است واتصال با عراق نیزدرحال اقدام است.
  علاوه براین شرکت ارتباطات زیرساخت برای اتصال شبکه فیبرنوری یاکشورهای پاکستان وعمان درحال مذاکره است واقدام برای برقراری مسیردوم فیبرنوری ایران باامارات نیزدردست بررسی است.
  لازم به ذکراست با اجرای پروژه فالکون ایران باحلقه ای ازمسیرفیبرنوری که به دورخلیج فارس اجرامی شود به کشورهای قطر، عمان ،امارات ، عربستان وکویت مرتبط وازاین طریق به شبکه جهانی نیزمتصل می شود.
  گفتنی است ازطریق مسیرهای فیبرنوری تمامی نقاط مرزی به شبکه زیرساخت متصل هستندودرطول برنامه چهارم توسعه شمارمسیرها وظرفیت شبکه برای بهبود کیفی وکمی ارتباطات افزایش خواهدیافت.
  ● برنامه های جامع زیرساخت برای تبدیل ایران به هاب منطقه
  ایران درمرکز منطقه ای همجواربا ۱۵ کشوربابیش از ۳۵۰ میلیون نفرجمعیت قراردادوبه همین دلیل ازنظرجغرافیایی موقعیت مناسبی برای تبدیل به مرکز ارتباطی منطقه راداراست.
  بدین ترتیب کشورهای آسیایی میانه می توانند ازطریق اتصال فیبرنوری بانزدیک ترین نقطه مرزی ایران به کشورها وشبکه های جهانی اطراف کشورمان متصل شوند.
  دراینجا بایدگفت علاوه بر۳۵ هزارکیلومترفیبرنوری زیرساخت که استان ها ومراکز مخابراتی بین شهری ناحیه ای ومنطقه ای رابه یکدیگرمتصل می کند،.حدود ۴۰ هزارکیلومترمسیرفرعی فیبرنوری نیزدرنواحی شهری وروستایی اجراشده است که تمامی مراکز مخابراتی را درشهرها وروستاهابه یکدیگرمتصل می کندودرمجموع ۷۵ هزارکیلومترشبکه فیبرنوری درکشورمان امکان ارتباطات شهری، بین شهری وبین الملل رابرای هموطنان در انتقال صوت، تصویرودیتا فراهم می کند.
  ● ویژگی ها وامکانات شبکه هوشمند سراسر زیر ساخت
  با راه اندازی خدمات هشت گانه شبکه سراسری هوشمند شامل نظرسنجی، مکالمات انبوه، شبکه خصوصی مجازی، مشاوره تلفنی،شماره اختصاصی شماره فراگیر، کارت اعتباری و مکالمه رایگان امکان بهره‌مندی تمامی هموطنان در۳۰ استان کشور از مزایای این شبکه فراهم می شود.
  راه‌اندازی این شبکه با خدمات ارزش افزوده‌ای که دراختیارمشترکان قرارمی‌دهد از ابعاد مختلف می‌تواند برای مخابرات، مردم و همچنین سازمان‌ها ونهادهای فعال درعرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تحولی چشمگیر و اساسی محسوب شود.
  چرا که کاربرد هریک از این خدمات برای سه گروه یاد شده می‌تواند مزایای خاص خود را داشته باشد. خدمات ارزش افزوده شامل: مکالمات انبوه، شماره اختصاصی و شماره فراگیر به گونه‌ای طراحی شده‌اندکه کاربران را ازشماره‌گیری مجدد برای تماس با مخاطب مورد نظر بی نیاز می‌کند به گونه‌ای که با همان یک بار شماره‌گیری امکان تماس را با مخاطب فراهم می‌کند.که این موضوع علاوه بر افزایش ضریب موفقیت مکالمات تلفن(ASR) که یکی ازشاخص‌های پیشرفت و کارایی درمخابرات محسوب می‌شود، نیاز به سرمایه‌گذاری مضاعف، برای توسعه ظرفیت ارتباطات ر انیز کاهش می‌دهد.
  ضمن این که با برقراری تماس با همان یکبارشماره‌گیری میزان رضایتمندی مشترکان از شبکه مخابرات کشور افزایش خواهد یافت ازسوی دیگر خدماتی ازقبیل مکالمه رایگان، نظرسنجی، شبکه خصوصی مجازی و مشاوره تلفنی به فعالان عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور این فر صت را خواهد داد تا ضمن شناسایی و جذب مشتریان مورد نظر امکان معرفی و ارائه خدمات و محصولات خود را در سراسر کشور به دست آورند. خدمات هشتگانه شبکه هوشمند، ازسوی شرکت ارتباطات زیرساخت در ۳۰ استان و ۱۰۱۶ شهرکشور ارائه خواهد شد و صورتحساب‌گیری این خدمات به صورت متمرکز درشبکه زیرساخت محاسبه می شود ، تنها واگذاری و ارائه کارت های اعتباری در اختیار استان ها قرار خواهد گرفت.
  به منظور ایجاد یک شبکه واحد و جلوگیری از پیچیدگی ساختار شبکه و با توجه به سازگاری بیشتر آن با شبکه‌های نسل آینده و ماهیت سراسری برخی از سرویس‌های هوشمنداز جمله سرویس کارت اعتباری این طرح در شرکت ارتباطات زیر ساخت اجرا شده است از مزایای دیگر این طرح می‌توان به عدم نیاز به تعامل بین شبکه‌های هوشمند متعدد به دلیل پیچیدگی ، جلوگیری از سرمایه گذاری‌های موازی و ارائه خدمات در سرتاسر کشور به ویژه در استان‌های محروم اشاره کرد.
  ● سرویس‌های هوشمند
  در این شبکه ۸ سرویس اصلی شامل کارت اعتباری به میزان ۳ میلیون ، مکالمه رایگان به میزان ۲۰۰۰، نظرسنجی به میزان ۳۰۰، مکالمه انبوه به میزان ۳۰۰، شبکه خصوصی مجازی برابر با ۵۰۰۰۰کاربر، مشاوره تلفنی به میزان ۱۰۰۰۰، شماره اختصاصی به میزان ۱۰۰۰۰ و شماره فراگیر به میزان ۵۰۰۰ به مشترکین ارائه خواهد شد.
  ● نحوه ارائه سرویس شبکه هوشمند سراسری
  این شبکه در سراسر کشور و از طریق شبکه بین شهری کشور (مراکز منطقه‌ای و ناحیه‌ای) به مشترکین خدمات ارائه می‌شودبه دلیل امنیت و استفاده از منابع شبکه و جلوگیری از تقلب، مدیریت و کنترل خدمات در این شبکه به صورت متمرکز و از طریق مرکز مدیریت خدمات در شرکت ارتباطات زیر ساخت انجام می‌شود.
  ● زمان ارائه سرویس در شبکه هوشمند سراسری
  درشبکه هوشمند سراسری در حال حاضر نصب و راه‌اندازی شده و در مرحله آزمایش و تحویل است.واگذاری خدمات از سال ۸۶ خواهد بود.
  ● معرفی خدمات در شبکه هوشمند سراسری
  ▪ کارت اعتباری (PCC)prepaid calling card :
  از طریق این سرویس یک کارت رمزدار و یا یک شماره رمز به مشترک اختصاص داده می‌شود. با این شماره رمز، مشترک می‌تواند از هر دستگاه تلفن که در دسترس او است مکالمه خود را به مقاصد شهری، بین شهری و بین الملل و تلفن همراه برقرار کند و هزینه مکالمه از اعتبار او کسر شود. استفاده کنندگان این نوع خدمت اغلب دانشجو، سربازان و گردشگران هستند. از مزایای این خدمت می‌توان به مواردی از جمله برقراری ارتباط از طریق هر خط در دسترس و آگاهی از میزان اعتبار و هزینه اشاره کرد.
  ▪ نظر سنجی VOTTele voting
  این خدمت برای نظر سنجی در ارتباط با یک موضوع خاص کاربرد دارد. دارندگان سرویس می‌توانند با ارائه یک یا چند شماره و با استفاده از پیام‌های مناسب نظرات و آراء مخاطبان خود را از طریق شبکه هوشمند جمع‌آوری کند. متقاضیان این خدمت موسسات نظرسنجی، شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری و صنعتی و صدا سیما هستند. از قابلیت‌های این سرویس می‌توان به تعیین مدت زمان اعتبار نظرسنجی، محدود کردن ناحیه نظر سنجی و کنترل تعداد آراء و نظرات اشاره کرد.
  ▪ مکالمات انبوه(MAS) Mass Calling :
  با استفاده از این سرویس شبکه هوشمند ترافیک زیاد به مقصد یک شماره خاص کنترل می شود بدین صورت که این شبکه در صورت آزاد بودن شماره مورد نظر مکالمه را به مقصد برقرار می‌کند در غیر این صورت مکالمه را به یک پیغام متصل و از شماره‌گیری مجدد جلوگیری می‌کند. متقاضیان این خدمات بهره‌برداران مخابراتی هستند. که می‌توانند با اختصاص این خدمت به مشترکین پر کار خود از ترافیک کاذب ایجاد شده ناشی از مکالمات انبوه به سمت یک شماره خاص جلوگیری کنند و درصد موفقیت مکالمات خود افزایش دهند.
  ▪ شبکه خصوصی مجازی (VPN) Virtual private:
  با استفاده از این سرویس شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات می‌توانند شماره‌ تلفن‌های شعبه‌های وابسته خود را در سطح یک شهر و یا کشور به یک شبکه خصوصی مجازی تبدیل کند. مشترکین این خدمات که تشکیل یک شبکه خصوصی مجازی را می‌دهند دارای شماره داخلی مختص خود هستند. از قابلیت‌های این سرویس امکان برقراری مکالمه بین‌ مشترکان یک شبکه خصوصی مجازی و نیز مشترکین خارج از شبکه و همچنین مدیریت بر میزان مکالمات ورودی و خروجی است. در این سرویس می‌توان هزینه مکالمه را از مشترک و یا حساب خاصی کسر کرد.▪ مشاوره تلفنی(PRM) Premium rate :
  این سرویس امکان ارائه خدمات مشاوره‌ای را به مردم بدون نیاز به مراجعه حضوری فراهم می‌‌کند. افرادی که از این خدمات استفاده می‌کنند هزینه خدمات دریافتنی را از طریق فیش تلفن خود پرداخت می‌کنند. دارنده این سرویس درآمد حاصله از مکالمات مشاوره‌ای را طبق قرارداد تنظیم شده دریافت می‌کند. متقاضیان این سرویس افراد و یا گروه‌های ارائه دهنده خدمات مشاوره‌ای از قبیل خدمات حقوقی، پزشکی و روانشناسی، فنی، اجتماعی و تحصیلی هستند. از مزایای این سرویس می‌توان به ایجاد اشتغال و کاهش مسافرت‌های غیر ضروری اشاره کرد.
  ▪ سرویس شماره اختصاصی( PN) personal Number:
  مشترکین با استفاده از این سرویس می‌توانند تمامی شماره‌های شخصی خود را اعم از شماره تلفن ثابت و یا تلفن همراه را با یک شماره از شبکه هوشمند معرفی کنند. شبکه هوشمند با توجه به جدول زمانی ارائه شده توسط مشترک مکالمات را در زمان‌های مختلف به یکی از شماره‌های از پیش تعیین شده هدایت می‌کند. متقاضیان این سرویس عموم مردم به خصوص افرادی هستند که دارای شماره تلفن‌های متعدد هستند که به علت ضرورت شغلی در محل ثابتی مستقر نیستند، از مزایای این سرویس امکان تغییر شماره‌های ثابت و موبایل مشترک دارنده سرویس بدون نیاز به تغییر در شماره اختصاصی است و مشترک همواره در دسترس خواهد بود.
  ▪ شماره فراگیرANU ((Access Number Universal :
  با استفاده از این سرویس می‌توان شعبات متعدد یک شرکت را با یک شماره از شبکه هوشمند معرفی کرد و در صورت تماس با این شماره ، شبکه هوشمند فرد مکالمه کننده را به نزدیکترین شعبه متصل می‌کند. متقاضیان این سرویس شرکت‌ها، سازمان‌ها، موسسات و واحد‌های صنفی هستند که دفاتر و شعبات متعدد در سطح یک شهر و یا کشور دارند، از مزایای این سرویس می‌توان به معرفی یک شماره برای دسترسی به تمامی شعبات و عدم نیاز به اعلام شماره‌های تغییر یافته به مشتریان اشاره نمود.
  ▪ شبکه ویدئو کنفرانس
  شبکه ویدئو کنفرانس بر اساس اخرین تکنیک‌ها و استاندارد‌های روز دنیا برای ۳۴ سایت در مراکز تمامی استان‌های کشور، جزیره کیش، مرکز آموزش، ساختمان مرکزی شرکت ارتباطات زیر ساخت و ساختمان ICT و همچنین ۲ سایت سیار با پوشش رادیوئی در سطح شهر تهران ارائه شده است. این شبکه امکان برقراری ارتباط از طریق شبکه IP ملی را داراست و برای افزایش ضریب امنیت ارتباطات مسیر پشتیبان از طریق شبکه ISDN موجود کشور برقرار خواهد شد. با توجه به استفاده شبکه‌های یاد شده از امکانات شبکه به صورت بهینه استفاده خواهد شد. حداکثر پهنای باند در نظر گرفته شده در این طرح برای هر سایت ۲ مگابیت بر ثانیه است و امکان برقراری کنفرانس به صورت همزمان بین ۴۰ سایت با پهنای باند ۵/۱ مگابیت بر ثانیه و یا ۱۲ کنفرانس مستقل دیده شده است.
  در این شبکه برای هر سایت ۲ تلوزیون پلاسمای ۴۲ اینچ در نظر گرفته شده است که امکان برقراری کنفرانس به صورت چند رسانه‌ای را فراهم کرده و امکان ارسال همزمان دو تصویر به طرف مقابل وجود دارد. همچنین می‌توان در حین انجام کنفرانس نسبت به ارسال فایل متن سخنرانی، دست نوشته و یا فیلم و تصویر و … اقدام کرد. با عملیاتی شدن این شبکه علاوه بر ارائه خدمات در حوزه وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات امکان ارائه خدمات برای برگزاری جلسات و کنفرانس‌ها بصورت توزیع شده در سطح کشور به سایر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌های خصوصی و دولتی و… با ارائه تعرفه‌های مشخص فراهم می‌شود که این کارها باعث صرفه‌جویی‌های قابل توجه در هزینه‌های مأموریت کارکنان، هتل و دیگر موارد می‌شود. یکی از مهمترین کاربردهای این شبکه آموزش از راه دور است که یک استاد می‌تواند بصورت زنده از راه دور آموزش‌های مورد نیاز را برای چندین مکان آموزشی برگزار کند.
  توسعه این شبکه برای ۲۰ سایت دیگر از طریق فعال کردن ۲۵ درصد قرارداد در حال انجام است که در صورت عملیاتی شدن تعداد سایت‌های این شبکه به ۴۵ سایت افزایش خواهد یافت. همچنین این شبکه بگونه‌ای طراحی شده است که براحتی تا چندین برابر ظرفیت موجود قابل توسعه است.
  ● پروژه یکپارچه سازی مدیریت مراکز مخابراتی بین شهری وبین الملل ISMN
  با اجرای پروژه یکپارچه سازی مدیریت مراکز مخابراتی بین شهری وبین الملل ISMN ،مدیریت تمامی مراکز مخابراتی بین شهری و بین الملل به صورت استانی و متمرکزتحت پوشش قرار خواهند گرفت ازمزایای اجرای این پروژه نظارت متمرکزبر ترافیک ارتباطات بین شهری وبین الملل درتمامی ۱۰۰ مرکز بین شهری و۳ مرکز بین الملل است علاوه براین با اجرای پروژه ITMN نیزتمامی سیستم های انتقال شامل شبکه فیبرنوری ورادیوومایکرویوبه صورت یکپارچه تحت نظارت ومدیریت قرارخواهد گرفت.
  ● پروژه جایگزینی سوییچ بین‌الملل دوم:
  این پروژه که در آذر ماه عملیات نصب آن پایان یافت هم‌اکنون درحال راه اندازی است،‌ با راه اندازی این طرح ظرفیت سوییچ از ۱۳ هزار و پورت به ۲۰ هزار پورت افزایش می‌یابد.
  از مزایای اجرای این طرح می‌توان به مدیریت بر Point – Code های ورودی و خروجی،‌ نظارت بر تعداد پیام‌های ورودی و خروجی و لینک‌های سیگنالینگ و همچنین محاسبه حجم تعاملات هر یک از بهره‌برداران همراه، ثابت در ارتباطات بین‌الملل و رومینگ بین‌ شبکه‌ها اشاره کرد. گفتنی است تمام ظرفیت‌های غیر قابل استفاده سیگنالینگ شماره پنج سیستم فعلی با سیگنالینگ شماره هفت جایگزین شده است.
  ● مرکز تهیه صورت‌حساب و خدمات مشتریان:
  . با اجرای این طرح امکان ارائه خدمات بهتر به مشتریان زیرساخت فراهم می‌شود. همچنین این سامانه قابلیت مدیریت یکپارچه، دقیق و متمرکز بر صورتحساب مکالمات بین‌الملل و بین‌شهری مشتریان و اتصال متقابل بهره‌برداران مختلف را خواهد داشت و با مدیریت تعرفه، مدل‌های مختلف تعرفه گذاری رابه ازای هر خدمت برای هر بهره‌بردار، اجرا می‌کند.
  علاوه براین امکان صورت‌حساب‌گیری برای خدمات شبکه‌ هوشمند و خدمات جدید براساس تفاهم‌نامه سطح خدمات (SLA)، از مهمترین ویژگی‌های این پروژه است. از دیگر مزایای اجرای این طرح می‌توان به تضمین درآمد و شناسایی تقلب‌های احتمالی، حل مشکل شارژینگ بین‌شهری اشاره کرد.
  گفتنی است این سامانه موارد تخطی از SLA را محاسبه و به صورت جریمه و یا تخفیف در صورت‌حساب درج می‌کند و صورت‌حساب‌ها را در دوره‌های حسابرسی متعدد به‌صورت روزانه، ماهانه، سه ماهه،‌ شش ماهه و یا سالانه صادر می‌کند. لازم به ذکر است در این سامانه احتمال تغییر قوانین و مدل‌های تجاری در سازمان نیز پیش‌بینی شده است.
  ● برگردان سوییچ بین‌شهری استان تهران:
  شرکت ارتباطات زیرساخت در اواخر آذرماه با برگردان سوییچ بین‌شهری استان تهران ظرفیت آن را با ۱۳۰ درصد افزایش، از ۶۳ هزار پورت به ۱۵۰ هزار پورت ارتقاء داد. گفتنی است:شرکت ارتباطات زیر ساخت در این سوییچ آخرین‌ فناوری‌های روز را به کار گرفته است که قابلیت تطبیق با شبکه‌های نسل جدید NGN و شبکه‌های ‌IP را داراست و بزرگترین مرکز بین شهری شبکه ثابت PSTN در سطح کشور و یکی از بزرگترین مراکز مخابراتی در دنیاست.
  در خصوص قابلیت افزایش ظرفیت ارتباطی این سوئیچ باید گفت: این مرکز مخابراتی تا ۲۶۰ هزار پورت امکان افزایش ظرفیت را داراست در حالی که سوئیچ قبلی فاقد امکان افزایش ظرفیت بود.
  یکی دیگر از مزایای این مرکز افزایش ظرفیت پردازش تقاضای مکالمات از ۲ میلیون به ۱۶ میلیون تقاضا در ساعت است و در فناوری آن قابلیت برقراری ارتباط با واسط های (STM۱ ) با ظرفیتی در حدود دوهزار کانال به صورت الکتریکی و نوری را دارد .
  در خصوص دیگر پروژه‌های این مرکز می‌توان به امکان صرفه‌جویی در مصرف انرژی به میزان ۷۵ درصد، صرفه‌جویی در فضای فنی مورد نیاز تا ۹۰ درصد و امکان اجرای تغییرات ترافیکی در زمان بسیار کوتاه اشاره کرد و ظرفیت نهایی لینک سیگنالینگ شماره هفت این مرکز جدید پنج هزار و ۴۰۰ لینک است که نسبت به ظرفیت مرکز قبلی که ۳۰۰ لینک بود به میزان ۲۷ برابر افزایش داشته است.
  ● برگردان آخرین مدارات بین المللی آنالوگ
  برگردان آخرین مدارات بین المللی آنالوگ یکی دیگر از گام‌هایی بود که زیرساخت برای تجهیز امکانات مخابراتی این شرکت به آخرین فناوری ها ی روزبرداشت. شرکت ارتباطات زیرساخت با برگردان آخرین مدارات بین المللی آنالوگ، موفق شد تمامی ارتباطات بین الملل کشور را از طریق سیگنالینگ دیجیتال شماره هفت برقرار کند. لازم به ذکر است به دنبال برگردان آخرین مدارات آنالوگ کشور هنگ‌کنگ، تمامی ارتباطات بین الملل ایران با ۴۴ کشور و ۵۷ بهره بردار به صورت مستقیم و ۲۲۴ کشور به صورت ترانزیت از طریق سیگنالینگ شماره هفت برقرار شده است که قابلیت ارائه خدمات ISDN از جمله سرویس نمایشگر و رومینگ بین الملل را داراست.
  گفتنی است این شرکت با بهره‌گیری از دو سوئیچ بین‌الملل با ظرفیتی برابر با ۸۲۵۵ کانال بین‌الملل امکان برقراری ارتباطات هموطنان را با تمامی کشور‌ها فراهم می‌کند.
  ● اجرای طرح سازمان الکترونیک درشرکت ارتباطات زیرساخت
  اداره کل رایانه وفناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت با ایجاد شبکه WAN درساختمان های اداری این شرکت درسطح تهران که ساختمان های مرکزی ، مجتمع انقلاب اسلامی ، ساختمان میدان امام ، ونک ،کارخانجات مخابراتی ، واگذاری مدارات ، مرکزتعمیرات تجهیزات مخابراتی ، تحت پوشش می دهد طرح سازمان الکترونیک را اجراکرده است همچنین با ایجاد وب سایت مستقل برای شرکت ارتباطات زیرساخت بامیزبانی این شرکت توسط اداره کل رایانه ضمن حفظ امنیت شبکه امکان نفوذ هکرهاراکاهش می یابد..
  ● تدوین تفاهم نامه سطح خدمات(SLA)
  . شرکت ارتباطات زیرساخت شاخص هایی را درتدوین SLA مورد توجه قرارداده است که عبارتند از: شاخص های تحویل خدمات ؛ شاخص های اولیه: شاخص های معینی که جهت اندازه گیری های اولیه و نیاز های اولیه خدمات بکار گرفته می شوند نظیر :
  زمان خرابی خدمات ، زمان عملکرد عادی خدمات ؛ میزان دسترسی Availability)))
  شاخص هایی کیفیت خدمات نظیر :
  Delay / Latency – packet losses -Error Seconds (ES)
  and Severely Error Seconds (SES) and …
  درمسیرهای فیبرنوری شبکه بین شهری براساس توصیه های ITU و وضعیت شبکه های ارتباطی در زیر ساخت وتهیه برنامه نرم افزاری برای محاسبه ضریب دسترسی ، دریافت نظرات و خواست های مشتریان شرکت ارتباطات زیرساخت، بررسی استاندارد تجاری سازی TMF,ITU(e-TOM) از شاخصهایی هستند که دراین زمینه مورد توجه قرار گرفته اند بر همین اساس تهیه یک درخواست پیشنهاد (RFP)برای واگذاری این پروژه به مرکزتحقیقات مخابرات به عنوان مشاور دردستور کار این شرکت قرار گرفت. درادامه به سطوح قابلیت دسترسی مورد تضمین شرکت ارتباطات زیرساخت اشاره می شود که عبارتنداز :
  ▪ سطوح قابلیت دسترسی مورد تضمین
  ▪ سطح الماس :‌با تضمین قابلیت دسترسی بالای ۹۹۹/۹۹ درصد (دارای دو مسیرپشتیبان(
  ▪ سطح پلاتین : باتضمین قابلیت دسترسی بالای ۹۹/۹۹ درصد (دارای یک مسیرپشتیبان(
  ▪ سطح طلا : با تضمین قابلیت دسترسی بالای ۹/۹۹ درصد (دارای یک مسیرپشتیبان(
  ▪ سطح نقره : با تضمین قابلیت دسترسی بالای ۹۹درصد
  ▪ سطح برنز : با تضمین قابلیت دسترسی بالای ۹۶ درصد
  ▪ سطح بدون تضمین (extra) دراین سطح ، تضمینی برروی قابلیت دسترسی اعمال نمی شود.

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
  Desgined & Programmed by AmirHz.pro