آمارهایی جالب از درصد تایید و رد صلاحیت شدگان تمام حوزه های انتخابیه گیلان+ لیست

 • اکران «خوب، بد، جلف»، «سلام بمبئی»، «گشت ٢» و «مبارک» در صومعه سرا
 • تاریخ خبر : دوشنبه ۲۸ دی ۹۴ - ۱۴:۰۲

  کد خبر : 41841
  چند درصد نامزدها هر حوزه انتخابیه تایید شدند؟

  آمارهایی جالب از درصد تایید و رد صلاحیت شدگان تمام حوزه های انتخابیه گیلان+ لیست

  طبق آخرین اخبار آمار ثبت نام ، تایید صلاحیت و رد صلاحیت نامزد های انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در گیلان از سوی هیات های اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان به تفکیک حوزه انتخابیه به شرح زیر می باشد:

  واران نیوز به نقل از ۸دی : طبق آخرین اخبار آمار ثبت نام ، تایید صلاحیت و رد صلاحیت نامزد های انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی در گیلان از سوی هیات های اجرایی و هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان به تفکیک حوزه انتخابیه به شرح زیر می باشد:

  ۱.رشت: در حوزه انتخابیه رشت ۷۶ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۱۲ نفر ( ۱۵ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۲۰ نفر ( ۲۶ درصد ) توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۳ نفر ( ۳درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در رشت  ۴۱ نفر ( ۵۳ درصد ) می باشد.

  ۲.صومعه سرا: در حوزه انتخابیه صومعه سرا ۱۶ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد هیچ یک ( ۰ درصد ) توسط هیات های اجرایی و ۶ نفر ( ۴۰درصد )  توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است هیچ یک از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف نداده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در صومعه سرا به ۹ نفر ( ۶۰ درصد ) می باشد.

  ۳.آستانه: در حوزه انتخابیه آستانه ۲۵ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۰ نفر ( ۰ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۱۲ نفر ( ۴۸ درصد ) توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۰ نفر ( ۰ درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در آستانه  ۱۳ نفر ( ۵۲ درصد ) می باشد.

  ۴.آستارا: در حوزه انتخابیه آستارا ۳۴ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۰ نفر ( ۰ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۱۹ نفر ( ۵۵ درصد ) توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۰ نفر ( ۰ درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در آستارا نیز  ۱۵ نفر ( ۴۵ درصد ) می باشد.

  ۵.انزلی: در حوزه انتخابیه انزلی ۲۴ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۰ نفر ( ۰ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۱۳ نفر ( ۵۵ درصد ) توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۰ نفر ( ۰ درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در انزلی نیز  ۱۱ نفر ( ۴۵ درصد ) می باشد.

  ۶.رودبار: در حوزه انتخابیه رودبار ۲۵ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۱ نفر ( ۴ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۱۱ نفر ( ۴۴ درصد ) توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۰ نفر ( ۰ درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در رودبار نیز  ۱۳ نفر ( ۵۲ درصد ) می باشد.

  ۷.رودسر و املش: در حوزه انتخابیه رودسر و املش ۳۰ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۰ نفر ( ۰ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۱۵ نفر ( ۵۰ درصد ) توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۲ نفر ( ۶ درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در رودسر و املش نیز  ۱۳ نفر ( ۴۴ درصد ) می باشد.

  ۸. تالش، ماسال، رضوانشهر؛ در حوزه انتخابیه تالش، ماسال، رضوانشهر ۳۲ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۲ نفر ( ۶ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۱۳ نفر ( ۴۱ درصد ) توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۳ نفر ( ۹ درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در تالش، ماسال، رضوانشهر نیز  ۱۴ نفر ( ۴۴ درصد ) می باشد.

  ۹.فومن و شفت؛ در حوزه انتخابیه فومن و شفت ۱۸ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۰ نفر ( ۰ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۸ نفر ( ۴۵ درصد ) توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۰ نفر ( ۰ درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در فومن و شفت نیز  ۱۰ نفر ( ۵۵ درصد ) می باشد.

  ۱۰.لاهیجان؛ در حوزه انتخابیه لاهیجان ۳۷ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۵ نفر ( ۱۴ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۱۸ نفر ( ۴۸ درصد ) توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۱ نفر ( ۵ درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در لاهیجان نیز  ۱۳ نفر ( ۳۳ درصد ) می باشد.

  ۱۱.لنگرود؛ در حوزه انتخابیه لنگرود ۳۰ نفر برای نمایندگی مجلس ثبت نام کردند که از این تعداد ۳ نفر ( ۱۰ درصد ) توسط هیات های اجرایی  و ۱۱ نفر ( ۳۶ درصد ) توسط هیات نظارت بر انتخابات شورای نگهبان در گیلان رد صلاحیت شده و یا صلاحیت آن ها احراز نشده است. گفتنی است ۳ نفر ( ۱۰ درصد ) از نامزهای ثبت نام کرده نیز از شرکت در انتخابات مجلس ۹۴ انصراف داده اند. تعداد افراد تایید صلاحیت شده در لاهیجان نیز  ۱۳ نفر ( ۴۴ درصد ) می باشد.

  يک ديدگاه

  1. صدا بر صومعه سرا گفت:

   لطفاً همه را رد صلاحیت کنید.فقط و فقط ما خوبی باور کنید،بهتراز ماکسی نیست

  کلیه حقوق برای پایگاه خبری واران نیوز محفوظ است
  Desgined & Programmed by AmirHz.pro