برای اولین بار در ایران مسابقه ای برای نام جدید باشگاه ترتیب دهید

برای اولین بار در ایران مسابقه ای برای نام جدید باشگاه ترتیب دهید

واران خبر: ضمن تشکر از عنایات آقای غلامی سرمایه گذار دلسوز صومعه سرایی و زحمات دکتر حیدری و آقای صیقلانطلب  که باعث و بانی امری خیر در ورزش صومعه سرا شده اند ،جای بسی امیدواریست  ترکیب این تلاشها و زحمات با سرمایه اجتماعی عظیم شهرستان صومعه سرا ، دیر یا زود مبدل به تیمی قدرتمند

آخرین اخبار