دوستی خیابانی و قتل پس از ۷۵ روز زندگی مشترک

دوستی خیابانی و قتل پس از ۷۵ روز زندگی مشترک

جوان ۲۵ ساله ای که همسرش را پس از ۷۵ روز زندگی مشترک به قتل رسانده بود، صبح روز گذشته در حضور مقام قضایی به تشریح چگونگی وقوع جنایت پرداخت و گفت: با همسرم در خیابان آشنا شدم اما زندگی مشترک ما فقط ۷۵ روز بود! به گزارش خراسان، متهم به قتل که در محل

آخرین اخبار