سقوط مرگبار تازه‌ عروس در چاه متروکه

سقوط مرگبار تازه‌ عروس در چاه متروکه

تازه عروس وقتی صدای آب را از زیر پایش شنید در چشم‌برهم‌زدنی بلعیده شد و به کام مرگ فرورفت. به گزارش ایران ۱۲ ساعت طول کشید تا پیکر بی‌جان این دختر جوان از چاه متروکه خانه قدیمی بیرون کشیده شد. صبح دیروز چهارشنبه ۲۹ آذرماه ساعت ۵/۶ عصر دختر دانشجویی به نام معظمه عربپور ۲۰

آخرین اخبار