وحدت حوزه و دانشگاه سبب ناکامی دسیسه‌های دشمنان است

وحدت حوزه و دانشگاه سبب ناکامی دسیسه‌های دشمنان است

فرماندار صومعه‌ سرا با بیان اینکه با توجه به توطئه‌های دشمن و استفاده آنان از جنگ نرم برای لطمه زدن به جوانان و انقلاب ما وحدت حوزه و دانشگاه بیش از گذشته احساس می‌شود، گفت: وحدت حوزه و دانشگاه سبب ناکامی دسیسه‌های دشمنان می‌شود.

آخرین اخبار