دشمن از مواضع استکباری خود پایین آمد و تسلیم اراده و پایداری ملت ایران شد

دشمن از مواضع استکباری خود پایین آمد و تسلیم اراده و پایداری ملت ایران شد

مسئول حوزه علمیه خواهران صومعه‌سرا با بیان اینکه دشمن با روحیه استکباری و حرف‌های سرسختانه خود از سخنانش کوتاه امده و تسلیم اراده و پایداری ملت شد، گفت: بر اساس سیاست “برد،برد” ما باید اجازه دهیم که مذاکره کنندگان به دنبال جریان کار باشند.

آخرین اخبار