گزارش تصویری از رها سازی گونه های جانوری در پناهگاه حیات وحش

گزارش تصویری از رها سازی گونه های جانوری در پناهگاه حیات وحش

به گزارش واران نیوز: این برنامه  امروز با حضور گروه های مردمی و دوستداران محیط زیست و مسئولین استانی برگزار ردید و در این برنامه هشت قطعه پرنده شامل سه قطعه سهره ، دو عدد خوتکا ، یک عدد اردک نوک پهن، یک عدد گیلار و یک عدد چنگر رهاسازی شد. از نکات خوب این

آخرین اخبار