چرا خارش پوست با خاراندن بیشتر می‌شود؟

چرا خارش پوست با خاراندن بیشتر می‌شود؟

یکی از حالت هایی که بسیاری از ما با آن آشنا هستیم موقعی است که بخشی از پوست می خارد و ما هم آن را می خارانیم و ماجرا شروع می شود! از ما خاراندن، از پوست بیشتر خاریدن! حالا جالب است بدانید دانشمندان دلیل این مساله را کشف کرده اند و همین لذت کوچک

آخرین اخبار