توصیه عجیب راننده اتوبوس فرانسوی به لیلا حاتمی

توصیه عجیب راننده اتوبوس فرانسوی به لیلا حاتمی

دوست داشتم بدونم اعتصاب برای چیه؛ به خصوص که داشتم متضرر می شدم و ناخواسته در زنجیره نتایج اعتصاب دخیل شده بودم. گفتم: “ببخشید … می شه بدونم برای چی راننده ها اعتصاب کردند؟” راننده اتوبوس یه نگاهی به من انداخت و گفت: “این یه موضوع ملّیه. به خارجیا ارتباطی نداره.”

آخرین اخبار