داستان های واقعی/ ترفند بعثی ها برای فرار از جبهه

داستان های واقعی/ ترفند بعثی ها برای فرار از جبهه

خاطرات پزشک اسیر عراقی دکتر مجتبی الحسینی: اواخر نوامبر۱۹۸۰/اوایل آذر۱۳۵۹ برای دومین بار عازم قرارگاه «پ» تیپ بیستم گشتم. هنگامی که وارد قرارگاه شدم، احساس کردم قدری عقب نشینی کرده است، زیرا نیروهای ایرانی جریان آب را به سمت این قرارگاه هدایت کرده بودند تا از سقوط شهر اهواز به دست نیروهای عراقی جلوگیری نمایند.

آخرین اخبار