خانجانی گیلانی از عوامل فتنه ۸۸ ، مسئول انتصابات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی شد

خانجانی گیلانی از عوامل فتنه ۸۸ ، مسئول انتصابات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی شد

فارس، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جهانبخش خانجانی از اعضای حزب کارگزاران سازندگی و محکوم فتنه ۸۸ را به عنوان مسئول انتصابات استان‌های این وزارتخانه برگزیده است. با این حال این انتصاب بدون حکم رسمی از سوی جنتی بوده تا راه فرار از پاسخگویی برای این انتصاب مسئله‌دار را باز گذاشته باشند. مشاهدات  نشان می‌دهد

آخرین اخبار