به ازای هر درخت قطع شده در کمربندی صومعه سرا نهال بومی کاشته شد+تصویر

به ازای هر درخت قطع شده در کمربندی صومعه سرا نهال بومی کاشته شد+تصویر

واران خبر: در اجرای قوانین مشروحه در آیین نامه اصلاح حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۵۹ امروز یک شنبه مورخ ۹۵/۵/۲۴ در اقدامی عملیاتی به ازای تعداد درختان قطع شده ، نهال ها و گونه های  بومی و محلی در کمربندی شهید بهشتی و شهرک امام (ره ) غرس و کاشته شد .

آخرین اخبار