انتظاراتی که از دولت میرود

انتظاراتی که از دولت میرود

۲۲بهمن ماه سال۱۳۹۲هم گذشت و بازهم ملت شریف و همیشه در صحنه انقلاب مانند همیشه شعور و درک بالای سیاسی خود را به رخ دنیا کشانده و درست در جایی که نیاز به حضور پرشور آنان بود در صحنه حاضر شدند

اعتراض علما به جشن‌های دولت

اعتراض علما به جشن‌های دولت

رئیس دیوان عدالت اداری از برگزاری برخی همایش‌ها و جشن‌ها از سوی دولت انتقاد کرد و گفت: این چه اولویتی است که برای این امور بودجه هست ولی وقتی می‌خواهند برای نهادهای مهم کشور بودجه بدهند، مشکلات مطرح می‌شود.

آخرین اخبار