امام علی (ع) می فرماید
۞ هر کس از خود بدگویی و انتقاد کند٬خود را اصلاح کرده و هر کس خودستایی نماید٬ پس به تحقیق خویش را تباه نموده است. ۞
Sunday, 2 April , 2023
امروز : یکشنبه, ۱۳ فروردین , ۱۴۰۲ - 12 رمضان 1444
برچسب : قوانین وصیت

وصیت نسبت به چه میزان از ترکه نافذ است؟

یک سوم ، بخشی از ترکه که وصایای مالی موصی (متوفی) تا آن میزان بدون اجازه ورثه نافذ است. شرایط وصیت زیاده بر ثلث  وصیت زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه دهند فقط نسبت به سهم او نافذ است. در کتاب شرح لمعه آمده است […]

06 ژوئن 2015