وضعیت اسف‌بار بهداشت مردم ماسال و شاندرمن قبل از انقلاب/ دانش‌آموزان در مدرسه حتی پول ناهار نداشتند

وضعیت اسف‌بار بهداشت مردم ماسال و شاندرمن قبل از انقلاب/ دانش‌آموزان در مدرسه حتی پول ناهار نداشتند

خیلی از زن‌ها در آن دوره سر زایمان می‌مردند؛ قابله‌ها در آن زمان در زایمان خیلی کمک می‌کردند اما گاهی زایمان کار قابله‌ها نبود و نیاز بود پزشک کمک کند در این موارد تابوت‌های مخصوص حمل زن حامله وجود داشت که این زنان را به درمانگاه می‌رساندند.

بخاطر شکایت منابع طبیعی به ما گاز نمی‌دهند / چرا در گذشته به ما اجازه ساخت و ساز دادید؟

بخاطر شکایت منابع طبیعی به ما گاز نمی‌دهند / چرا در گذشته به ما اجازه ساخت و ساز دادید؟

یکی از اهالی روستای رزیندول ماسال گفت: با وجود اینکه ما سال‌ها در همین منطقه سکونت داشتیم و حتی در سال ۹۰ پروانه درجاسازی ساختمان از بخشداری مرکزی ماسال گرفتیم، اکنون بخاطر شکایت اداره منابع طبیعی مبنی بر خلع ید، نمی توانیم گاز بگیریم.

آخرین اخبار