لحظه سال تحویل در مزار شهدای صومعه سرا

لحظه سال تحویل در مزار شهدای صومعه سرا

واران نیوز:لحظه سال تحویل امسال تعداد زیادی از مسئولین شهری و مدیران به همراه خانواده شهدا بر سر مزار پاک شهدای این شهرستان حاضر شدند و مراسم سال نو را در این مکان برگزار کردند.

آخرین اخبار