نفت پارس جنوبی در جیب قطری‌ها…

نفت پارس جنوبی در جیب قطری‌ها…

برداشت نفت از لایه نفتی پارس‌جنوبی که ۲۴سال پیش کشف شد و با قطر مشترک است، درپی تعلل شرکت نفت و اختلاف بین شرکت نفت‌وگاز پارس، پترو ایران و نیکو هنوز به ۳۵ هزار بشکه نرسید ولی قطر روزانه ۴۵۰هزار بشکه برداشت می‌کند….

آخرین اخبار