هاسبارا چیست؟

هاسبارا چیست؟

واران نیوز» هاسبارا یعنی چه؟ هاسبارا صورت اسمی فعلی است در زبان عبری که به معنای «توضیح دادن» است. دولت جعلی اسراییل، واژه هاسبارا را به جای کلمه‏ «پروپاگاندای سیاسی» به کار می‏برد. رژیم جعلی و غاصب اسرائیل، پیش و پس از هر جنگی، نیاز مبرم به یک عملیات هاسبارا دارد تا چهره خود را

آخرین اخبار