سوغات غربی که بر تن کودکان ما کوبیده می‌شود

سوغات غربی که بر تن کودکان ما کوبیده می‌شود

واران نیوز به نقل از خبرگزاری دانشجو : این روزها اخبار و تصاویری در فضای مجازی منتشر می شود که حکایت از علاقه برخی از والدین برای خالکوبی کردن فرزندشان دارد که این هشداری است برای آینده کودکانی که در این تصمیم هیچ اختیاری ندارند. سال های نه چندان دور نشانی از پهلوانی بود. در

آخرین اخبار