دلیل قطع اینترنت در صومعه سرا چه بود

دلیل قطع اینترنت در صومعه سرا چه بود

واران نیوز: متاسفانه در یکی دوروز اخیر به دلیل بی احتیاطی یکی از شهروندان هنگام حفاری، کابل فیبر نوری مخابرات مورد آسیب دیدگی قرار گرفت و اینترنت صومعه سرا به مدت ۲۷ ساعت قطع بود و زندگی روزمره افرادی که کسب و کارشان با اینترنت است را با مشکل مواجه کرد. از آنجایی که در

آخرین اخبار