آیا رئیس‌جمهور بعدی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کند؟

آیا رئیس‌جمهور بعدی هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کند؟

به گزارش هم اندیشی؛پیش‌تر باید گفت که نه متن قانون و نه اجرای آن، هیچ‌یک جهت‌گیری برای «هدفمند نمودن» یارانه‌ها در ایران نداشت بلکه صرفاً حاکی از «افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پرداخت نقدی عواید آن» بود.    درآمدهای ناشی از افزایش قیمت حامل‌ها به نحو یکسان میان حدود ۷۰ میلیون ایرانی توزیع شد که

آخرین اخبار