حوادث فتنه ۸۸ برای هیچ فرد مسلمانی پذیرفتنی نیست

حوادث فتنه ۸۸ برای هیچ فرد مسلمانی پذیرفتنی نیست

دلخوش نماینده مردم صومعه سرا در مجلس با اشاره به وقایع سال ۸۸ گفت: عوامل داخلی دشمنان اسلام با ایجاد حوادثی که به فتنه معروف شد با دین و زندگی مردم ایران بازی کرده و به مقدساتشان توهین کردند، ااین حوادث برای هیچ فرد مسلمانی پذیرفتنی نیست.

مسقف کردن ورزشگاه ۵۰۰۰ نفره صومعه سرا/رویایی که همه ورزش دوستان شهر در انتظار آنند

مسقف کردن ورزشگاه ۵۰۰۰ نفره صومعه سرا/رویایی که همه ورزش دوستان شهر در انتظار آنند

با توجه به ورود تیم میرزا کوچک صومعه سرا به رقابت های لیگ ایران و وعده ترمیم و ساخت ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری در صومعه سرا بسیاری از ورزش دوستان این شهر خواستار مسقف شدن جایگاه تماشاگران این ورزشگاه هستند.

آخرین اخبار