دانشجویان باید برای پیشرفت و توسعه علمی کشور همواره نقش آفرین باشند

دانشجویان باید برای پیشرفت و توسعه علمی کشور همواره نقش آفرین باشند

فرماندار صومعه سرا به مناسبت ۱۶آذر روز دانشجو گفت: جامعه دانشگاهی باید برای پیشرفت و توسعه علمی همواره نقش آفرین باشند. ˈکریم شعبانیˈ روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا ۱۶آذر را روز اعتراض به استبداد از سوی جنبش دانشجویی عنوان کرد و افزود: دانشجویان قشر برگزیده ای جامعه هستند که باید به

آخرین اخبار