وقوع ماه گرفتگی در بامداد دوشنبه/ نماز آیات واجب می شود

وقوع ماه گرفتگی در بامداد دوشنبه/ نماز آیات واجب می شود

 مردم سراسر ایران در بامداد روز دوشنبه، ششم مهرماه می توانند به تماشای یک ماه گرفتگی کلی بنشینند. شورای مرکز تقویم موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران در توضیح روند وقوع این ماه گرفتگی که پایان آن در هیچ نقطه ای از ایران دیده نشده و در مناطق شرقی کشور، غروب ماه حتی قبل از گرفت کلی

آخرین اخبار