۹۰ درصد مصرف آب کشور متعلق به بخش کشاورزی است!

۹۰ درصد مصرف آب کشور متعلق به بخش کشاورزی است!

همانطور که کارشناسان آبی کشور می گویند ۹۰ درصد مصرف آب کشور در بخش کشاورزی است که استان گیلان از این امر مستثنی نبوده و باید با مدیریت آب در کشاورزی و مدیریت نوع کشت ها از این بحران عبور کرد اینک زمان آن رسیده که متخصصان کشاورزی و مهندسانی که در این سال ها در دانشگاه های کشور تربیت شده اند به وسط میدان بیایند و کشاورزی علمی را عملی کنند.

آخرین اخبار