۳۰۰۰ نفر در ۳۰ سال قربانی شلیک گلوله آمریکا شده اند

۳۰۰۰ نفر در ۳۰ سال قربانی شلیک گلوله آمریکا شده اند

یک روزنامه آمریکایی در گزارشی با اشاره به کشتار اخیر در سالن تئاتر کلورادو آمریکا اعلام کرد در بین سالهای ۱۹۷۶ تا ۲۰۱۰، دستکم ۶۴۵ مورد خشونت تیراندازی در آمریکا صورت گرفت که حدود ۳ هزار قربانی برجای گذاشت.

آخرین اخبار