اگر “شکری” روی هوا حرف زده او را بازداشت کنند در غیر اینصورت با مدیران متخلف برخورد شود

اگر “شکری” روی هوا حرف زده او را بازداشت کنند در غیر اینصورت با مدیران متخلف برخورد شود

امام جمعه ماسال گفت: ایشان بارها گفت فلان مسئول نزدیکان خودش را سرکار برده است. اگر شکری بر اساس مستندان می گوید، این مدیران را بگیرید یا اگر ایشان روی هوا حرف زده قوه قضائیه ایشان را بگیرد!

فتنه گران، نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه را هدف قرار داده بودند

فتنه گران، نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه را هدف قرار داده بودند

رئیس تبلیغات اسلامی صومعه‌سرا با بیان اینکه فتنه گران، نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه را هدف قرار دادند و با طرح برخی شعار‌ها عملا به مبارزه با نظام جمهوری اسلامی برخواستند، گفت: تاسف آور اینکه کسانی که در داخل عامل این حوادث بودند، آگاهانه یا ناآگاهانه حتی یک بار از این حرکات اظهار تاسف نکرده یا از آن برائت نجسته‌اند

آخرین اخبار